Thanh Hải Vô Thượng Sư - THÔNG ĐIỆP TÌNH THƯƠNG

Lặn lội kiếm tìm
Một chút tình thương,
Một chút tình thương!
Mà ban phát cho muôn
loài Trong mười phương.

Là một nhà từ thiện, nghệ sĩ và bậc thầy tâm linh, tình thương và sự trợ giúp của Thanh Hải Vô Thượng Sư vượt trên mọi ranh giới về văn hóa và chủng tộc để đến với hàng triệu người trên thế giới, bao gồm những người nghèo khó và vô gia cư, các viện nghiên cứu về bệnh liệt kháng và ung thư, cựu quân nhân, những vị cao niên bất hạnh, những người khuyết tật về thể chất và tâm thần, người tị nạn, và nạn nhân thiên tai như động đất, bão lụt, hỏa hoạn.

Qua những công tác từ thiện của Thanh Hải Vô Thượng Sư, chúng ta chứng kiến được vô số những nhắc nhở về lòng từ bi, vốn là phẩm chất đặc biệt của Ngài và Hội Quốc Tế được thành lập theo gương sáng của Ngài.

Những gì có thể chia sẻ, chúng ta hãy bắt đầu bằng chia sẻ. Rồi chúng ta sẽ cảm thấy một sự thay đổi vi tế bên trong - sẽ có thêm tình thương rót vào tâm thức của chúng ta, và đó là điểm khởi đầu. Chúng ta có mặt ở đây để học hỏi, học để phát triển cũng như học cách sử dụng lực lượng của chúng ta, lực lượng vô hạn của tình thương và sáng tạo, để biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn bất cứ nơi nào có sự hiện diện của chúng ta.

 

Thanh Hải Vô Thượng Sư sinh trưởng tại miền Trung Âu Lạc. Từ thuở thiếu thời, Ngài đã thường chăm sóc và an ủi những bệnh nhân trong bệnh viện, cũng như những người nghèo khó. Vào tuổi thanh xuân, Ngài xuất dương du học tại Âu Châu và lưu lại đó để làm việc tình nguyện cho Hội Hồng Thập Tự. Ngài sớm khám phá ra rằng sự khổ đau hiện hữu trong mọi dân tộc ở khắp nơi trên hoàn cầu, và lý tưởng mưu cầu giải pháp cho những khổ đau này trở thành mục tiêu quan trọng nhất trong đời Ngài.

Trong khoảng thời gian đó, Ngài đã có một cuộc sống gia đình hạnh phúc với một bác sĩ người Đức. Mặc dù quyết định chia tay vô cùng khó khăn cho cả hai người, phu quân của Ngài đã đồng ý để Ngài được tự do thực hiện hoài bão tâm linh. Sau đó, Ngài bắt đầu một cuộc du hành mong tìm Chân Lý. Cuối cùng, ở một vùng sâu thẳm trên dãy Hy Mã Lạp Sơn, Ngài đã tìm được một bậc Minh Sư truyền dạy Pháp Môn Quán Âm, một pháp môn thiền định về ánh sáng và âm thanh nội tại. Sau một thời gian tinh tấn tu hành, Ngài đã đạt đại khai ngộ.

Ngay sau khi trở về từ Hy Mã Lạp Sơn, do lời thỉnh cầu tha thiết của những người chung quanh, Ngài bắt đầu chia
sẻ Pháp Môn Quán Âm, khuyến khích chúng ta nhìn vào bên trong để tìm ra phẩm chất vĩ đại của chính mình.

Sự bình an và tình thương mà chúng ta thường nói đến và tìm kiếm chúng ta có bên trong chúng ta.

Người người từ các bối cảnh khác nhau đã nhận thức rằng qua việc tu tập Pháp Môn Quán Âm, đời sống hàng ngày của họ được mãn túc hơn, hạnh phúc hơn, và an bình hơn. Chẳng bao lâu, thư thỉnh mời từ Hoa Kỳ, Âu Châu, Á Châu, Nam Mỹ, cũng như Liên Hiệp Quốc, đã khẩn cầu Thanh Hải Vô Thượng Sư đến thuyết giảng tại quốc gia của họ.

Ngoài việc là một tấm gương cao cả về việc cứu trợ nhân đạo, Thanh Hải Vô Thượng Sư còn khuyến khích chúng ta tô điểm cho thế giới mình đang sinh sống.

Tương lai nằm trong tay chúng ta. Quý vị làm nó tốt hay xấu đi, là tùy quý vị.

Qua sự thiền định với Pháp Môn Quán Âm, Thanh Hải Vô Thượng Sư thể hiện nhiều tài năng tiềm ẩn mà Ngài đã diễn đạt qua các sáng tác nghệ thuật như hội họa, thơ, nhạc, thiết kế trang sức và y phục để biểu hiện vẻ đẹp nội tại và bên ngoài của những văn hóa và dân tộc Ngài đã từng gặp.

Vào năm 1995, do yêu cầu của công chúng, các thiết kế trang phục của Ngài đã được triển lãm tại các thành phố thời trang quốc tế, bao gồm Luân Đôn, Ba Lê, Milan, và Nữu Ước. Các lợi nhuận từ sáng tác mỹ thuật của Ngài đã tạo một nguồn tài chánh độc lập cho các sinh hoạt từ thiện, nhấn mạnh quan điểm thực tế của Ngài rằng chúng ta nên luôn cố gắng và tạo phương tiện cho chính mình mà từ đó để ban bố đến những người khác.

Mặc dù Thanh Hải Vô Thượng Sư không mong cầu bất kỳ sự đền đáp nào, những trợ giúp vô điều kiện của Ngài đã được nhiều chính quyền và tổ chức tư nhân trên quốc tế vinh danh, điển hình là Giải Hòa Bình Gusi, Giải Hòa Bình Thế Giới, Giải Lãnh Đạo Tâm Linh Thế Giới, Giải Ủng Hộ Nhân Quyền, Giải Phục Vụ Nhân Loại Xuất Sắc.

Thanh Hải Vô Thượng Sư là một trong những bậc thầy thành tâm cống hiến trong thời đại này. Ngài giúp đỡ tha nhân đi tìm và tạo một viễn ảnh tương lai tốt đẹp. Nhiều vĩ nhân trong lịch sử đã có những ước mơ, và theo lời của Ngài, Thanh Hải Vô Thượng Sư cũng có những ước mơ.
~ Thị trưởng Fasi của Honolulu

Thanh Hải Vô Thượng Sư là một trong những bậc thầy thành tâm cống hiến trong thời đại này. Ngài giúp đỡ tha nhân đi tìm và tạo một viễn ảnh tương lai tốt đẹp. Nhiều vĩ nhân trong lịch sử đã có những ước mơ, và theo lời của Ngài, Thanh Hải Vô Thượng Sư cũng có những ước mơ:

Tôi có một ước mơ. Tôi mơ cả thế giới sẽ hòa bình. Tôi mơ mọi chém giết sẽ ngưng đi.
Tôi mơ tất cả trẻ em sẽ được bước đi trong an bình và hòa thuận. Tôi mơ tất cả các quốc gia sẽ bắt tay nhau, bảo vệ và giúp đỡ lẫn nhau. Tôi mơ hành tinh xinh đẹp của chúng ta sẽ không bị hủy diệt - phải mất hàng tỷ năm để tạo ra hành tinh này, và nó thật đẹp, thật tuyệt vời. Tôi mơ rằng địa cầu sẽ tồn tại, nhưng trong hòa bình, đẹp đẽ và tình thương. Đó là ước mơ của tôi.