Giải Gương Từ Bi và Anh Hùng Sáng Ngời Thế Giới: Damien Mander (Thuần Chay) – Chiến Binh Bảo Vệ Động Vật Dũng Cảm

2020-11-18

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư: "Tri ân trao tặng anh Damien Mander Giải Gương Từ Bi và Anh Hùng Sáng Ngời Thế Giới, cộng với khoản đóng góp hân hoan 50.000 Mỹ kim cho sứ mệnh cao cả này trong lòng thương xót của Thượng Đế. Cầu chúc anh, tất cả những ai tham gia và những bạn thú được anh chăm sóc mãi mãi được bảo vệ và ban phước bởi tất cả Thiên Địa. Với tất cả Tình thương và lòng biết ơn”.