Giải Gương Lãnh Đạo Vì Hòa Bình Sáng Ngời Thế Giới: Libya – Chào Đón Một Kỷ Nguyên Mới Của Sự Hòa Hợp

2020-12-16

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư: “Trân trọng trao tặng Giải Gương Lãnh Đạo Vì Hòa Bình Sáng Ngời Thế Giới đến Chính phủ Hiệp định Quốc gia ở Libya và Lực lượng Vũ trang Ả Rập Libya, vì thỏa thuận quả cảm và cao thượng của quý vị nhằm tăng cường sự ổn định và tiến bộ trong quốc gia khát vọng hòa bình của quý vị, với lòng tôn kính, sự khen ngợi cùng những lời chúc tốt đẹp nhất. Cầu mong quý vị được ban phước mãi mãi trong sự bảo vệ của Allah”.