Giải Gương Anh Hùng Sáng Ngời Thế Giới: Bowza, Chú Chó Cứu Mạng

2020-12-23

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Kính Yêu "Tri ân trao tặng Bowza Giải Gương Anh Hùng Sáng Ngời Thế Giới cùng 2.000 Mỹ kim cho thức ăn nhẹ thuần chay, với trọn tình thương, một cái ôm thật chặt, cùng đập tay và niềm tri ân trong lòng nhân từ của Thiên Đàng Chúc cưng và người thân của cưng luôn ở trong ân điển chở che của Thượng Đế”.