Thay Đổi Cuộc Đời Với Trái Tim Từ Bi: Những Cá Nhân Tổ Chức Nhận Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới, Phần 1/2

2021-02-10

Chỉ riêng trong tháng 11 năm 2020, Sư Phụ đã trao 26 Giải Gương Sáng Ngời Thế giới với tổng số tiền đóng góp là 291.000 Mỹ kim. Nhờ lòng quan tâm và hỗ trợ từ bi của Ngài, những cá nhân nhận giải này đã được khích lệ tiếp tục con đường đầy yêu thương của họ, để giúp đỡ mọi người và các bạn thú đang gặp hoạn nạn xung quanh, không quản ngại khó khăn.