Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Những Tổ Chức Bảo Vệ Đười Ươi Ở Indonesia

2021-04-14

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư: “Tri ân trao tặng Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới cho cả ba tổ chức, Công viên Quốc gia Bukit Baka Bukit Raya, và Cơ quan Bảo tồn Tài nguyên Thiên nhiên miền Trung Kalimantan, Quỹ vì Sự Sinh tồn của Đười ươi Borneo, cộng với 15.000 Mỹ kim cho mỗi tổ chức, với tình thương, lòng biết ơn và những lời chúc chân thành tốt đẹp nhất cho công việc cao quý của quý vị trong sự nhân từ của Thượng Đế”.