Giải Ký Giả Thuần Chay Sáng Ngời Thế Giới: Jane Velez-Mitchell (thuần chay) – Thiên Thần Tình Yêu Trong Ngành Truyền Thông Thời Đại Mới

2021-04-21

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư: "Hân hạnh trao tặng cô Jane Velez-Mitchell Giải Ký Giả Thuần Chay Sáng Ngời Thế Giới cộng với 21.000 Mỹ kim để yêu thương ủng hộ công việc của cô. Với tất cả tình thương và những lời chúc tốt đẹp nhất trong phước lành vĩnh cửu của Thượng Đế”.