Hành Động Từ Bi, Dũng Cảm Lay Động Tâm Hồn: Những Tấm Gương Đạt Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới, Phần 2/2

2021-05-05

Trong tháng Một năm 2021, Sư Phụ đã trao tặng 10 Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới với khoản đóng góp tổng cộng 90.000 Mỹ kim. Nhờ sự ủng hộ và chăm sóc từ ái của Ngài, những tấm gương nhận giải sẽ được khích lệ để tiếp tục con đường tình thương, giúp đỡ người dân và các bạn thú khi cần thiết, bất chấp mọi khó khăn.