Giải Gương Giáo Dục Sáng Ngời Thế Giới: Đức Rinpoche Acharya Sonam Dorje (Thuần Chay)

2021-05-12

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư: "Tri ân trao tặng Giải Gương Giáo Dục Sáng Ngời Thế Giới đến Đức Rinpoche Acharya Sonam Dorje đã mở Trường Cơ bản Shree Lho ở vùng còn thiếu thốn về giáo dục của Nepal nhằm tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho thế hệ tương lai. Tầm nhìn cao quý, nỗ lực không mệt mỏi, và lòng quyết tâm kiên định của ngài tạo nên sự thay đổi tốt đẹp cho cuộc sống của không chỉ các bạn trẻ mà ngài chuẩn bị hành trang vào đời cho họ, mà còn tạo ra hiệu ứng sâu sắc lan tỏa trong xã hội. Xin Đức Phật luôn phù hộ cho ngài và tất cả những ai có liên quan vô vàn”.