Giải Gương Anh Hùng và Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Philip Wollen (thuần chay) – Nhà Vô Địch Trượng Nghĩa

2021-06-02

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư: “Trân trọng trao tặng Ông Philip Wollen Giải Gương Anh Hùng và Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới, với tất cả lòng biết ơn, tình thương và phước lành trong ân điển của Thượng Đế. Chúc ông trường thọ, hạnh phúc và đầy nghị lực để giúp đỡ thế giới chúng ta".