Gương Sáng Ngời Thế Giới: Những Thiên Thần Hộ Vệ Của Chim Cánh Cụt Trên Đảo Trung, Phần 1/2

2021-06-09

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư trao tặng Giải Gương Lãnh Đạo Có Lòng Quan Tâm Sáng Ngời Thế Giới tới Hội đồng thành phố Warrnambool cho Dự án bảo vệ Đồng lầy Ven biển Đảo Trung, cộng với 30.000 Mỹ kim cho “nỗ lực tiếp tục bảo tồn, với tất cả tình thương trong lòng nhân từ của Thượng Đế”. Sư Phụ cũng gửi lời “cảm ơn đặc biệt đến Tula và Eudy, cùng với Giải Gương Anh Hùng Sáng Ngời Thế Giới và 2.000 Mỹ kim cho mỗi cưng để mua thức ăn nhẹ thuần chay".