Gương Sáng Ngời Thế Giới: Những Thiên Thần Hộ Vệ Của Chim Cánh Cụt Trên Đảo Trung, Phần 2/2

2021-06-16

Thanh Hải Vô Thượng Sư trao Giải Gương Lãnh Đạo Có Lòng Quan Tâm Sáng Ngời Thế Giới cho Hội đồng Thành phố Warrnambool vì Dự án Maremma Đảo Trung, cộng với 30.000 Mỹ kim để “tiếp tục nỗ lực bảo tồn, với tất cả tình thương trong lòng nhân từ của Thượng Đế”. Sư Phụ cũng gửi lời “cảm ơn đặc biệt đến Tula và Eudy, cộng với Giải Gương Anh Hùng Sáng Ngời Thế Giới và 2.000 Mỹ kim mỗi bạn để mua thức ăn nhẹ thuần chay".