Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Nhóm Thủ Công Craft Guild Thuộc Tổ Chức Cứu Hộ Động Vật

2021-06-23

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư: "Hân hoan trao tặng Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới cho Nhóm Thủ công Craft Guild thuộc Tổ chức Cứu hộ Động vật cộng với 15.000 Mỹ kim vì đã khéo léo tận dụng các kỹ năng sáng tạo của công dân để giúp đỡ các bạn thú đang gặp khó khăn và cho cam kết không mệt mỏi của quý vị trong việc giải cứu động vật hoang dã. Với niềm vinh dự to lớn, tình thương và phước lành trong ân điển của Thượng Đế”.