Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: ItsRainingRaincoats Mang Ánh Dương Đến Cộng Đồng Người Di Cư

2021-06-30

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư: "Hân hoan trao tặng  Giải Gương Từ Bi  Sáng Ngời Thế Giới cho ItsRainingRaincoats, cùng khoảng đóng góp 30.000 Mỹ kim nhằm hỗ trợ các nỗ lực nhân từ của quý vị, với tất cả tình thương và lòng biết ơn, trong ân điển của Thiên Đàng”.