Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Owen Colley –Hết Lòng Nỗ Lực Vì Loài Vật

2021-07-14

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư “Yêu thương trao tặng Owen Colley Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới cùng 20.000 Mỹ kim trong lòng nhân từ của Thiên Đàng, hầu hỗ trợ tiếp tục việc làm đầy cảm động và vô vị kỷ này. Xin Thượng Đế yêu thương cháu và thân nhân, và bảo vệ mọi sinh mạng".