Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Jeremy Hess (thuần chay) – Trưởng Dưỡng Lòng Từ Ái Với Loài Vật Trong Cộng Đồng

2021-08-04

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư: “Yêu thương trao tặng Jeremy Hess của trang web Tương tác Thuần chay Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới, cùng với khoản đóng góp khiêm tốn  trị giá 10.000 Mỹ kim để thúc đẩy công việc cao cả, truyền cảm hứng này. Cầu xin ánh sáng của Thượng Đế tỏa sáng rực rỡ tới anh, cùng vô vàn phúc lành”.