Hành Động Từ Bi và Quan Tâm Tạo Nên Sự Thay Đổi Tích Cực: Những Tấm Gương Nhận Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới, Phần 1/2

2021-08-11

Từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2021, Sư Phụ đã trao tặng 14 Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới cùng với các khoản đóng góp  tổng cộng là 142.000 Mỹ kim. Xin cảm ơn sự quan tâm và trợ giúp từ bi của Ngài, những cá nhân và tổ chức được trao giải đã được cổ vũ để tiếp tục trên con đường đầy tình thương của họ, giúp đỡ người và các bạn thú hoạn nạn xung quanh họ, bất chấp khó khăn.