Tri Ân Trao Tặng Dự Án Bưu Thiếp Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới

2021-08-25

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư: “Tri ân trao tặng  Dự Án Bưu Thiếp Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới, cùng với khoản đóng góp yêu thương 10.000 Mỹ kim cho công việc cao thượng của quý vị, và đặc biệt cảm tạ  Tổ chức Nhân đạo về Kinh Tế cho Người Di Cư, với lòng tôn trọng, biết ơn và những lời ca ngợi, trong tình thương bao là của Thiên Đàng”.