Giải Gương Lãnh Đạo Sáng Ngời Thế Giới vì Công Lý: Vị Thẩm Phán Đáng Kính Elena Liberatori, Phần 1/2

2021-09-08

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư: "Tri ân trao tặng Giải Gương Lãnh Đạo Sáng Ngời Thế Giới vì Công Lý cho bà thẩm phán Elena Liberatori, với lòng cảm phục sâu sắc, những lời khen ngợi và lòng biết ơn trong sự nhân từ của Thượng Đế. Ngoài ra, xin gửi tới Trung tâm Vượn Lớn, một khoản đóng góp khiêm tốn là 15.000 Mỹ kim để hỗ trợ cho việc làm ân cần của họ. Mong tất cả những ai tham gia vào việc nhìn nhận đúng đắn và bảo tồn các bạn thú của chúng ta, sẽ mãi mãi được Đấng Tối Cao bảo vệ”.