Mr. Walter Yañez -Người xây cầu từ thiên đường

Do Ban báo chí Formosa (nguyên văn tiếng Anh) 2007.12

Toni Ruttiman sống một đời anh dũng, từ ái và tận tụy. Từ khi thấy về một thiên tai lớn vào năm 1987, tiếng gọi của anh là xây cầu cho những làng kém may mắn ở vùng Đông Nam Á và Nam Mỹ. Trong lúc du hành để giám sát những công trình xây cầu của anh, Toni chỉ có thể đem theo áo quần và máy vi tính. Đối với việc làm của mình, anh nói: “ Xây cầu cho người nghèo là cách tôi bày tỏ tình thương của mình với thế giới và người dân sống trong đó”. (Xin tham khảo Bản Tin 192 để xem chi tiết.) 
Biên nhận từ anh Ruttiman cho 10.000$ Mỹ kim Sư Phụ đóng góp

Đối với công việc phụng sự cao quý của họ, Toni và bạn đồng sự Walter Yanez đã được vinh danh với giải Gương Từ bi Sáng ngời Thế giới bởi Thanh Hải Vô Thượng Sư, cùng với 10.000$ Mỹ kim để hỗ trợ cho những dự án của họ. Khi nhận được tin vào ngày 11 tháng 12, Kim niên 4 (2007), Toni chia sẻ những lời như sau:

“Tôi xin cảm ơn Sư Phụ Thanh Hải về lá thơ tuyệt vời Ngài gửi đến tôi hôm nay. Nó thật sự làm cảm động trái tim của người xây cầu này. Đồng thời, xin nhận lòng tri ân của chúng tôi về sự đóng góp rộng lượng 10.000$ Mỹ kim. Số tiền dư dả để xây ít nhất 4 chiếc cầu ở Ecuador cho khoảng 6.000 người hay nhiều hơn. Trên danhnghĩa của họ và của chính chúng tôi, xin cảm ơn thật nhiều tấm lòng quảng đại của Ngài!”

Cảm ơn Toni và Walter đã cảm khái chúng tôi qua những đóng góp cao quý của các anh cho nhân loại. Thượng Đế gia trì tất cả mọi nỗ lực xây cầu của anh trong tương lai.