Giải Gương Tử Tế Sáng Ngời Thế Giới: Những Nỗ Lực Từ Tâm Tạo Ra Nơi Trú Ẩn Yêu Thương Cho Gấu Túi Mũi Trần, Phần 1/2

2021-09-22

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư “Tri ân trao tặng tổ chức Giải cứu Gấu túi mũi trần và Khu bảo tồn Gấu túi mũi trần Sleepy Burrows Giải Gương Tử Tế Sáng Ngời Thế Giới cùng với 15.000 Mỹ kim cho mỗi tổ chức với tình thương, sự ca ngợi và lòng biết ơn chân thành. Mong tất cả những người có liên quan sẽ mãi được ban phước bởi ân điển của Thượng Đế”.