Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Fiorella Migliore (thuần chay) – Thông Điệp Tình Thương

2021-10-20

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư "Tri ân trao tặng Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới cho Fiorella Migliore với tất cả tình thương, sự tôn trọng, và những lời chúc tốt đẹp nhất cho những thành công tiếp nối của cô. Cầu mong Thiên Đàng mãi gia hộ và bảo vệ cô cùng những người thân yêu”.