Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Lê Văn Hả (Thuần Chay) – Lương Y Vị Tha Với Tấm Lòng Vàng

2021-10-27

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư, Kính Yêu "với những giọt lệ tri ân" trao tặng ông Lê Văn Hả Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới, “cùng 50.000 Mỹ kim để yêu thương  hỗ trợ công việc cao cả của ông, trong lòng trắc ẩn của Thiên Đàng. Nguyện cầu Đức Phật yêu thương che chở và thăng hoa linh hồn ông cùng những người mà ông chăm sóc với tình thương và phước lành vô tận".