Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Anh Lê Văn Đinh – Thợ Sửa Xe Cứu Mạng Khiêm Tốn

2021-12-01

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư: “Cảm động trao tặng Lê Văn Đinh Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới và một khoản đóng góp yêu thương 10.000 Mỹ kim hầu hỗ trợ công việc nhân từ của anh, với tất cả tình thương, lòng biết ơn và cảm phục sâu sắc tâm rộng lượng và tinh thần quan tâm của anh. Mong anh và tất cả những ai tham gia mãi mãi được che chở và ban phước trong vòng tay của Thiên Đàng”.
Sau đó, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư còn sắp xếp để "tặng thêm một món quà tiền mặt 15.000 Mỹ kim dành cho việc xây dựng cô nhi viện, với một cái ôm thật chặt và tình thương trong lòng nhân từ của Thiên Đàng”.