Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Nguyễn Thị Ngọc – Mẹ Từ Ái Của Những Người-Thân-Chó Mèo Vô Gia Cư

2022-04-05

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư: “Hân hoan trao tặng Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới cho cô Nguyễn Thị Ngọc, cùng món quà tri ân nhỏ trị giá 10.000 Mỹ kim để ủng hộ công việc cao thượng của cô. Cầu mong Tình Thương của Đức Phật đong đầy tấm lòng tốt bụng và gia ân cô cùng những người cô chăm sóc”.