Giải Gương Anh Hùng Sáng Ngời Thế Giới: Jules Casey và PT Hirschfield (thuần chay)– Nhà Quay Phim và Chụp Ảnh Đại Dương Nhiệt Thành

2022-04-09

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư “Rơi lệ trao tặng Giải Gương Anh Hùng Sáng Ngời Thế Giới cho Jules Casey và PT Hirschfield về sự giải cứu từ bi của cô đối với những người- thân-cá mập nhỏ bất lực, với tình thương và lòng tri ân chân thành. Cầu Thiên Đàng ban thưởng và gia trì cho quý vị bội phần".