Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới Keegan Kuhn và Kip Andersen (đều thuần chay) – Thức Tỉnh Nhân Loại Qua Phim Ảnh và Âm Nhạc

2022-05-04

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư: "Tri ân trao tặng Keegan Kuhn và Kip Andersen Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới, cùng khoản hỗ trợ khiêm tốn 20.000 Mỹ kim mỗi vị về dự án nhân đạo của họ, trong Tình Thương của Thượng Đế. Nguyện cầu các cõi Thiên Đàng luôn yêu thương và che chở quý vị mỗi ngày”.