Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Alabama Puppy Rescue Flights – Chở Những Người-Thân-Cún Bay Đến Nơi An Toàn, Đầy Ân Cần Yêu Thương

2022-08-03

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư: “Hân Hoan trao tặng Alabama Puppy Rescue Flights Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới cùng 10.000 Mỹ kim, khiêm tốn tượng trưng cho sự ủng hộ từ ái đối với những nỗ lực nhân từ, với lòng biết ơn chân thành và những lời chúc tốt đẹp nhất, trong ân điển của Thiên Đàng. Xin Thượng Đế Gia trì và bảo vệ quý vị, cùng tất cả những ai đang giúp cứu những mạng sống quý giá của người-thân-động vật đáng yêu”.