Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới cho Những Hành Động Tử Tế Vô Vị Kỷ, Phần 1/2

2022-09-07

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Kính Yêu "tri ân vinh danh Bác sĩ Vasudevan (thuần chay), Bác sĩ Ganesh, và Tổ chức Seub Nakhasathien với Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới cho tình thương và sự quan tâm của họ đối với những người-thân-động vật quý giá của chúng ta; và Deep Narayan Nayak với Giải Gương Giáo Dục Sáng Ngời Thế Giới cho những công việc tận tụy của ông.