Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới cho Những Hành Động Tử Tế Vô Vị Kỷ, Phần 2/2

2022-09-14

Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới được Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Nhân Từ trao tặng cho Mangal Shah và Vibha Tomar từ Ấn Độ, và cho Saeed Javaheri Zarrin (trường chay) từ Iran, để tôn vinh việc làm ăn cần và cao cả của họ đối với trẻ em và người-thân-động vật cần giúp đỡ.