Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Bếp Thuần Chay Lviv– Những Thiên Thần Thuần Chay của Ukraine (Ureign)

2022-12-28

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư (thuần chay): “Tri ân trao tặng Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới cho Bếp Thuần chay Lviv, cùng với khoản đóng góp khiêm tốn 20.000 Mỹ kim để hỗ trợ nghĩa cử nhân từ này, với tình thương và lời chúc tốt đẹp nhất, Nguyện cầu Thiên Đàng che chở và ban phúc cho quý vị, khách hàng của quý vị, và tất cả đồng bào xinh đẹp của quý vị”.