Giải Gương Anh Hùng Sáng Ngời Thế Giới: Sĩ Quan Toni Schuck – Hành Động Quên Mình Vì Tình Thương

2023-02-15

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư (thuần chay): “Trân trọng trao tặng Giải Gương Anh Hùng Sáng Ngời Thế Giới đến nữ cảnh sát Toni Schuck với những nhành hoa phong lan tươi, và 10.000 Mỹ kim trợ cấp cho quỹ của bất kỳ gia đình cảnh sát nào có người ngã xuống trong lúc thi hành nhiệm vụ hoặc bất kỳ tổ chức từ thiện nào tùy chọn lựa của quý vị, nếu được phép, nhân danh quý vị hoặc ẩn danh. Cầu Thiên Đàng luôn dõi theo quý vị trong mục đích cao cả của quý vị là một Thiên thần bảo hộ trên Địa Cầu. Lòng vị tha của quý vị, vượt lên trên hành động nghĩa vụ của TÌNH THƯƠNG khiến tất cả chúng tôi rơi lệ. Cũng xin gửi tất cả tình thương cho quý vị và người dân dũng cảm của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ”.