Giải Gương Quảng Bá Thuần Chay Sáng Ngời Thế Giới: Jack Norris (thuần chay) – Tấm Gương Nhà Hoạt Động Dũng Cảm Và Vị Tha

2023-03-08

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư (thuần chay)” “Tri ân trao tặng anh Jack Norris (thuần chay) Giải Gương Quảng Bá Thuần Chay Sáng Ngời Thế Giới, với tất cả tình thương, lời chúc tốt đẹp nhất, và những lời khen ngợi nhiệt liệt vì sự cống hiến và nhiệt tình tuyệt vời của anh, cùng với khoản hỗ trợ khiêm tốn trị giá 10.000 Mỹ kim để ủng hộ cho Vegan Outreach. Cầu Thượng Đế bảo vệ anh trong vòng tay của Ngài!”