Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Hope Bohanec (thuần chay) – Người Bảo Vệ các Bạn Thú của Chúng Ta

2023-04-05

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư (thuần chay): "Tri ân trao tặng Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới cho Cô Hope Bohanec (thuần chay), với lòng tôn trọng chân thành và những lời khen ngợi cao đẹp về những nỗ lực quên mình của cô để giúp cứu Địa Cầu và cư dân đồng cư, cùng khoản hỗ trợ khiêm tốn 10.000 Mỹ kim ủng hộ cho tổ chức Sống Từ Bi hầu để trợ giúp thêm trong các nghĩa cử cao đẹp của tổ chức. Nguyện cầu Thiên Đàng luôn mỉm cười với cô và tất cả những người tham gia, trong Lòng Nhân Từ của Thượng Đế”