Ông Yoon Young-Dong,một hiệu trưởng với viễn ảnh

Do Ban Báo chí Hàn Quốc (nguyên văn tiếng Ðại Hàn) 2007.06.29
 

Vào ngày 29 tháng 6, Kim niên 4 (2007), một Giải Gương Lãnh đạo Sáng ngời Thế giới được ban tặng cho ông Yoon Young-Dong, hiệu trưởng trường trung học Pungsan, để công nhận sự cống hiến khai ngộ cho học sinh và sự lãnh đạo từ bi trong việc cổ động trường chay. Với danh dự này, ông trở thành người Ðại Hàn đầu tiên nhận được bảng tưởng lục tuyệt đẹp từ Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư.

Trường trung học Pungsan tọa lạc ở vùng ngoại ô của Andong, Hàn Quốc. Nó đã trở thành một trong những ngôi trường tư thục tốt nhất ở Hàn Quốc chủ yếu nhờ vào viễn ảnh của ông Yoon Young-Dong khơi dậy những gì tốt đẹp nhất của học sinh, giúp chúng tập trung vào sự phát triển tự tánh bên trong và trí huệ, cùng lúc theo đuổi việc học hành truyền thống. Nhiều khi ông Yoon ở lại trường rất muộn với học sinh và các giáo viên để khuyên nhủ thương yêu và an ủi khi cần thiết. Ông quả thật như một người cha đối với học sinh của ông.

Ông hết lòng giới thiệu các học sinh những lý tưởng cao thượng nhất, kể cả đức hạnh và những lợi ích của dinh dưỡng chay, ông đã thể hiện viễn ảnh và lòng quan tâm ân cần đến sự khỏe mạnh của thân tâm linh con người, và thậm chí cho thế giới. Trí huệ và lòng từ bi của ông sẽ tạo nên những lợi ích và phúc lành không thể đo lường được cho lớp trẻ ưu tú của Hàn Quốc và xã hội nói chung. Sau khi nhận giải, ông Yoon khiêm tốn cảm ơn Thanh Hải Vô Thượng Sư đã ban tặng cho ông một giải thưởng như thế. Ông nói sẽ suy ngẫm về ý nghĩa của giải thưởng này, và cố gắng hết mình để làm công việc và bù đắp những khiếm khuyết của ông.

Ðể giúp học sinh phát triển chân tánh của chúng, ông cũng dự tính đổi các bữa ăn ở trường thành hoàn toàn chay và dạy thiền định. Ông tin rằng thiền rất quan trọng và là phương pháp cho học sinh cải thiện năng lực tập trung, có một viễn ảnh vĩ đại hơn cho tương lai, và sống cuộc đời tốt đẹp.

Ông Yoon nói: "Tôi nghĩ rất quan trọng mình phải quan tâm và khiêm tốn đối với tất cả chúng sinh sống chung với mình trên địa cầu, bao gồm thú vật, cây cỏ, cũng như nhân loại". Hiểu biết của ông về sự liên quan giữa vạn vật và sự cống hiến của ông trong việc nuôi dưỡng thế hệ mới đã làm một tấm gương khẳng định đầy cảm hứng cho người khác noi theo.