Không Người-Thân-Động Vật Nào Bị Bỏ Lại Phía Sau: Nghĩa Cử Yêu Thương Và Dũng Cảm Của Tiến Sĩ Leonid Và Valentina Stoyanov – Người Nhận Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới

2023-05-03

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư (thuần chay): "Xúc động trao tặng Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới cho Tiến sĩ Leonid và Tiến sĩ Valentina Stoyanov, với lòng cảm kích cùng khoản đóng góp yêu thương và khiêm tốn trị giá 10.000 Mỹ kim để hỗ trợ nhu cầu y tế của người-thân-động vật thông minh dưới sự bảo vệ rộng lượng của quý vị, trong Ân Điển bao la của Thiên Đàng. Cầu mong hòa bình trở lại trên đất nước yêu tự do của quý vị, mang lại sự nâng đỡ thiêng liêng và chữa lành cho quý vị và những đồng bào xứng đáng của quý vị.