Ms.Jill Robinson và Hội Thú vật Á Châu

Do Ban Báo chí Hồng Kông (nguyên văn tiếng Anh) 2007.05.23

On May 23, Golden Year 4 (2007), representatives of The Supreme Master Ching Hai International Association, on behalf of our beloved Master, presented the Shining World Leadership Award and a US$10,000 contribution to Jill Robinson MBE in recognition of her compassion, courage, and outstanding effort for animal welfare. (Please refer to the article 'Moon Bear Hero' in News #181)

Vào ngày 23 tháng 5, Kim niên 4 (2007), đại biểu của Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư, đại diện cho Sư Phụ từ ái của chúng ta, trao tặng Giải Gương Lãnh đạo Sáng ngời Thế giới và 10.000$ Mỹ kim cho bà Jill Robinson MBE công nhận tình thương, lòng dũng cảm và nỗ lực xuất sắc của bà cho phúc lợi của thú vật. (Xin tham khảo bài viết về "Anh hùng gấu lưỡi liềm" trong Bản Tin 181).

Chương trình nổi tiếng "Cứu gấu lưỡi liềm" của Jill Robinson đã khơi dậy một ảnh hưởng rung động tâm can mang lại một sự thay đổi hoàn toàn về thái độ đối với phúc lợi của thú vật tại Trung Quốc và Á Châu. Tại Trung Quốc, kể từ tháng 10 năm 2000, Trung tâm Giải cứu đã cứu vớt hơn 219 con gấu. Gần đây họ đã thỏa thuận với chính quyền Âu Lạc (Việt Nam) để cứu gấu tại đây. Trại nuôi gấu ở Âu Lạc ngày nay là bất hợp pháp.


Hội Thú vật Á Châu cũng đã mở rộng chiến dịch "Y sĩ chó" đến các thành phố khác nhau ở Trung Quốc. Cuốn phim 16 phút của hội, "Bác sĩ Eddie: Bạn... hay thức ăn?", đã có 100 ngàn bản được phân phát trong nước. Cuốn phim đã khiến nhiều người sửa đổi lại cách đối xử với chó như bạn thay vì thức ăn.


Jill bày tỏ lòng tri ân sâu xa trong lá thư, nói rằng lòng từ ái của Sư Phụ đang trực tiếp giúp đỡ họ cứu giúp thêm nhiều gấu lưỡi liềm hơn. Trong khi Trung tâm và Khu bảo tồn Cứu gấu Lưỡi liềm ở Trung Quốc tiếp tục phát triển, hiện nay đã đầy những chú gấu khoẻ mạnh và hạnh phúc, không còn thức dậy với nỗi lo sợ và đau đớn. Ngân quỹ của Sư Phụ cũng sẽ giúp đỡ xây một Khu bảo tồn giống như vậy đầu tiên tại Âu Lạc cho những con gấu đã từ lâu xa cách vùng rừng núi được tìm lại sự tự do của chúng. Số tiền đóng góp cũng sẽ được dùng để cứu mạng nhiều con chó và mèo.

Reference:
http://www.animalsasia.org