Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: NoToDogMeat – Nơi Chăm Sóc Người-Thân-Động Vật Đầy Kiên Định

2023-06-07

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư (thuần chay): “Xúc động trao tặng Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới cho tổ chức NoToDogMeat cùng với một khoản đóng góp khiêm tốn 10.000 Mỹ kim để giúp đỡ chi phí y tế dành cho các bạn thú được giải cứu, với tất cả tình thương và lòng tri ân. Cầu mong tất cả những ai tham gia vào công việc cứu mạng sống này, cũng như những người-thân-chó mến yêu, mãi mãi được hưởng sự bảo vệ và ân điển của Thiên Đàng”.