Giải Gương Từ bi Sáng Ngời Thế Giới Giáo sư Asya Serpinska – Trách Nhiệm Vượt Trên Cả Nỗi Sợ Hãi

2023-07-05

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư (thuần chay): “Đã cảm động rơi lệ, trao tặng Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới đến bà Asya Serpinska và đội ngũ của bà cùng với 20.000 Mỹ kim cho bất kỳ nhu cầu y tế nào của người-thân-chó như một khoản hỗ trợ khiêm tốn cho công việc chăm sóc cống hiến vô vị kỷ của bà cho những bạn thú không khả năng tự vệ, với lòng biết ơn, nhiều tình thương và cái ôm, trong Lòng Thương Xót Thượng Đế. Nguyện mong tất cả cư dân của Ukraine dũng cảm, con người, và người-thân-thú được ban phước với hòa bình và an toàn lâu dài”.