Giải Gương Bảo Vệ Sáng Ngời Thế Giới: Joyce Tischler (thuần chay) – Mẹ Đẻ của Luật Bảo Vệ Người-Thân-Động Vật

2023-11-08

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư (thuần chay) “Xin tri ân trao Giải Gương Bảo Vệ Sáng Ngời Thế Giới cho Joyce Tischler (thuần chay) hầu ghi nhận công việc không mệt mỏi suốt hơn 40 năm qua của bà trong việc bảo vệ sinh mạng của người-thân-động vật thông qua hệ thống pháp luật, với tất cả tình thương, sự tôn trọng, và lòng cảm kích. Chúc bà tiếp tục thành công trong những nỗ lực cao cả của bà, và cầu mong Thiên Đàng luôn luôn ban phước dồi dào cho bà”.