Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Hiệp Hội Stéphane Lamart – Đạo Đức Bảo Vệ Người-Thân-Động Vật

2023-12-06

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư (thuần chay): “Tri ân trao tặng Hiệp hội Stéphane Lamart Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới” cùng với khoản đóng góp khiêm tốn 10.000 Mỹ kim để hỗ trợ các sáng kiến ​​của hội nhằm bảo vệ những bạn động vật thân yêu, gồm việc điều hành các trại trú ẩn, tiến hành điều tra hành vi lạm dụng, và đẩy mạnh quyền của động vật trong cộng đồng. Cầu mong quý vị tiếp tục thành công trong việc giúp mở rộng vòng tròn tình thương dành cho người-thân-động vật trong ân điển thăng hoa của Đấng Toàn Năng”.