Thống đốc Jakarta ra hành động bảo vệ sức khỏe người dân

Do Ban Báo chí Jakarta (nguyên văn tiếng Nam Dương) 2007.04.24

Vào ngày 24 tháng 4, Kim niên 4 (2007), các đại biểu của Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư trao tặng giải Gương Lãnh đạo Sáng ngời Thế giới cho ông Sutiyoso, thống đốc của đặc khu thủ đô Jakarta (DKI Jakarta). Giải thưởng này được ban tặng để cảm ơn thống đốc trong việc cải thiện phẩm chất đời sống của người dân ở Jakarta, nhất là bằng cách tuyên bố cấm hút thuốc trong hầu hết các văn phòng và nơi công cộng để những người không hút thuốc ở Jakarta có thể vui hưởng không khí trong lành, không khói thuốc.

Buổi lễ trao thưởng được sự tham dự của vị thống đốc, nhân viên công chức thành phố, hội viên lập pháp và đại biểu từ các tổ chức phi chính phủ (NGO) bảo vệ môi sinh và chống hút thuốc. Các Hội viên giới thiệu giải Gương Lãnh đạo Sáng ngời Thế giới và đọc lớn lá thư khen thưởng từ Thanh Hải Vô Thượng Sư đã được phiên dịch sang tiếng Nam Dương cho vị thống đốc.

Sau khi nhận phần thưởng, vị thống đốc nói rằng trách nhiệm của ông là cố gắng hết sức mình cải thiện phẩm chất đời sống của người dân. Ông nói sau khi ngưng hút thuốc 12 năm, sức khỏe của ông đã trở nên tốt hơn. Sau đó, ông nhận thấy rằng mình phải làm điều gì đó để bảo vệ những người không hút thuốc và cải thiện chất lượng không khí ở Jakarta. Ông ngỏ lời cảm ơn Thanh Hải Vô Thượng Sư và cảm thấy vinh dự được ban thưởng, nói rằng đó là một nhắc nhở cho ông luôn nỗ lực hết mình và tiếp tục làm những gì tốt nhất cho phúc lợi của người dân.  

Tờ Jakarta Post, Nam Dương, 26 tháng 4, 2007 (nguyên văn tiếng Anh) 

Tờ báo Jakarta Post tường trình về giải thưởng Thống đốc Sutiyoso nhận được từ Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư. Miêu tả Jakarta là thành phố đầu tiên ở Nam Dương ban hành sắc lệnh kiểm soát ô nhiễm không khí và đưa ra luật cấm hút thuốc ở những nơi công cộng, bài báo trích lời của Thống đốc như sau: "Tôi xem phần thưởng này như một khích lệ tinh thần cho chúng tôi để tiếp tục cải thiện chất lượng của môi trường chúng ta".