Giải Gương Anh Hùng Sáng Ngời Thế Giới: Sierra, Chú Chó Siberian Husky Cứu Sinh Mạng

2020-04-22

Cô ấy là một bạn thú tuyệt vời và tôi nợ cô mạng sống của mình. Tôi thật sự nợ cô ấy tính mạng mình, điều đó ảnh hưởng tới cuộc sống của mọi người xung quanh tôi. Cô không chỉ bảo vệ tôi, cô cho tôi tình thương và cho tôi thêm thời gian được sống, không chỉ cho bản thân tôi, mà còn cho gia đình và những người mà tôi yêu thương.